top of page
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon
  • White Instagram Icon

Algemene uitleg

Verdrietig

20211214_124520.jpg

Bang

20211214_124548.jpg

Boos

20211216_141334.jpg

Noodzakelijke informatie

Het uitvogelschema is een reflectieschema waarin allerlei specialisaties op een driedimensionale manier bijeen gebracht zijn.

Je kunt het zien als een soort van oude "fruitgokkast" waarbij dezelfde energieplaatjes op een rijtje moeten komen te staan. Je moet ze letterlijk op een rijtje krijgen...

Geleverd met een handleiding tot zelfonderzoek en reflectie via een bio-psychologische structuur.

De 6 punten in de fruitkast zijn; "probleem, lichamelijke reactie, emotie, denken, gedrag en visualisatie".

Op al die onderdelen kun je kiezen uit 3 opties.

Je krijgt in het proces overzicht op de samenhang tussen allerlei componenten zoals beweging, hormonen, cognitie, gedrag en beelden.

Overzicht leidt vaak tot inzicht en inzicht tot een oplossing of keuze.

Het kleurenschema zit in elkaar als een routeplanner die je elke keer met compassie stuurt naar de snelweg die gaat naar jou onverwerkte emoties. In plaats van een rotonde zonder afslag neemt je de route die maakt dat je gaat durven "voelen wat je voelt" zodat oude pijn afvloeit en er ruimte komt voor nieuwe patronen. 

Zolang je focus ligt op missen zul je steeds meer missen. De wegen naar 'gemist' worden steeds meer, en de beelden van gemis stapelen zich op in je herinnering waarmee je in de toekomst deze herinneringen ophaalt. Veel van iets ervaren herhaalt zich maar kan zich omzetten in het tegendeel.

Je bewandeld eerst deze wegen om ze in beeld te krijgen en de juiste afslag te kunnen nemen. Hier ga je voelen voor je toekomst. Je neemt dat akelige weggetje... Je gaat hier doorvoelen zodat je toekomst gaat over bewustzijn en samenhang. 

Ben je bereidt om "vrij zwevende angst/spanning/schaamte en weerstand" in de ogen te kijken en daar verantwoording voor te nemen.

Hier is geen deskundige die het juiste advies geeft.

Jij onderzoekt wat jij ervaart en waar jij boos, bang of verdrietig over bent.

Jij bent de superspecialist en de deskundige als het om jou gaat.

Alle emoties zitten in de methode en komen niet van iemand anders dan jezelf.

Maar misschien moet je eerst langs zelfhaat voor je bij zelfkennis komt.

Boven in de keuzebalk kun je zoeken naar je eigen psycho-logica binnen een bio-logisch kader.

Weerstand is een van de eerste dingen die je zult ervaren omdat wanneer je aan je probleem werkt juist die weerstand de is reden dat je dit probleem hebt....

Je oerbrein roept als het ware dat je er vandoor moet gaan, wegblijven, opstappen of juist aanvallen ...

Je moet dus waarschijnlijk eerst even naar de w.c., de boodschappen doen, je kinderen voorlezen of de auto wassen. Allemaal weerstandsmoesjes om te voorkomen dat je gaat "voelen wat je voelt".

Uiteindelijk ga je in jezelf op zoek naar dat wat niet samenhangend is.

Het uitvogelschema geeft hiervoor een duidelijke structuur en duidelijke stappen in de header en uitleg in de pagina's die eronder hangen.

Onder "Hoe" kun je een voorbeeld sessie vinden.

Aanvullende informatie

Je gaat je weerstand zoeken in je patronen zodat je er grip op kunt krijgen.

Wees eerlijk tegenover jezelf er is hier niemand die er over gaat oordelen.....(behalve jijzelf).

Het uiteindelijke doel is regie in plaats van reactie.

Je gaat actie ondernemen met dat waar je bang voor bent of waar je je van af gekeerd hebt.

Je krijgt d.m.v. je patronen je eigen besturing systeem in handen.

Geluk is m.i. het gevoel dat weerstand overwonnen wordt.

Problemen ga je uiteindelijk omzetten naar een uitdaging.

Je gaat je eigen patroon leren her/kennen zodat je het bewust en positief kunt gebruiken.

Daar waar je een hoge graad van veroordeling hebt valt veel te halen omdat het samen gaat met een laag bewustzijn. Je ziet het kwaad nog in het slachtoffer/de slachtoffers.

Een hoog bewustzijn geeft weinig dualiteit en meer compassie.

En elke keer dat je macht gebruikt wordt jij zelf opnieuw slachtoffer van je projectie.

Je kunt die "kind stukken" helen.

Het vraagt moed. Heel veel moed.

En dan is bewustzijn niet het eindpunt maar het begin.

 

Bewustzijn kun je ook ontwikkelen zodat Google niet de enige is die weet hoe jij functioneert maar jij zelf grip krijgt op jou sturing systeem. Zelfbeschikking.

Door landbouw en industrialisatie dreven we af van de natuur met jagen, verzamelen.

Door protocollen drijven we af van argumenten en verklaringen.

Door A.I. neemt ons bewustzijn van natuurlijke systemen af en worden we bio-teelt gevoelig.

We drijven af van onze oorspronkelijke instinctieve harmonieuze samenhang.

Bewustzijn kan je hier misschien tegen beschermen.

Ken en herken je eigen kwetsbaarheid.

Je geest is als een parachute hij werkt alleen goed als hij open is.

Gebruik je bewustzijn om je doelen te verwezenlijken i.p.v. speelbal van anderen te worden/zijn.

Ben jij de dirigent die jouw intern orkest bespeelt...

Hoe krijg je je patronen bewust en neemt de dualiteit of veroordeling af.

Wat doe je met je eigen oordeel of met een veroordeling van een ander.

Het uitvogelschema laat je stap voor stap zien hoe jij je patronen hebt opgebouwd.

Waarom je doet zoals je ze doet maar ook wat je eraan kunt doen om te veranderen.

Maar....

Als je doet wat je deed krijg je wat je had.

Pas wanneer je een serie van dezelfde letter hebt gemaakt en het klopt bij je probleem kun je door naar de pagina visualisatie. Op dit moment kan de site deze blokken nog niet vasthouden.. Dus doe het nog even met pen en papier.

Een patroon is een herhalende reactie op een situatie, een onbewuste gewoonte.

Die gewoonte bestaat altijd uit een lichamelijke reactie, denken, emotie en gedrag in reactie op een situatie.

Dit werkt zoals tandwieltjes die in elkaar grijpen...

Op basis van die situatie heb je verwachtingen en doe je ook onbewuste voorspellingen en inschattingen voor jezelf.  Je onbewuste doet al 95% van je hoofdwerk….  

Ervaringen geven verwachtingen die zorgen voor voorspellingen (visualisaties) waarnaar je gaat leven.

Je wordt niet wie je wilt zijn maar wie je denkt te zijn. Weet dus wat je (onbewust) denkt.

Een probleem patroon gaat over een situatie waarbij  je te jong, onbeschermd of bij een schok dingen hebt moeten leren/doen.

Gelukkig heeft je biologie een mechanisme waarbij je de nare situatie zo snel mogelijk vergeet maar de reactie daarop onbewust vastzet zodat je bij herhaling zo snel mogelijk kunt handelen.

Je hebt ze "beveiligd" opgeslagen omdat je destijds de heftigheid van de emotie nog niet aankon of omdat je beoordeelde als gevaarlijk.

Je kon/mocht of durfde toen niet te voelen wat je voelde. Misschien omdat je de kracht of vaardigheden nog niet had, misschien omdat de situatie dat niet toestond...

Dit kun je zien als een beveiliging in een stoppenkast. De stoppen zijn doorgeslagen maar het netwerk is intact gebleven.

Die "beveiliging" destijds kon zich ontwikkelen tot weerstand (vaak ook weerstand om het je te herinneren).

En die weerstand zal inslijten en zich steeds verder ontwikkelen als je het niet bewust krijgt.

Je verfijnd je patroon en verdringt de ervaring.

Afhankelijk van de sterkte van de emotie zul je weerstand voelen en proberen om te

voorkomen dat je gaat voelen wat je voelt.

Deze herinnering oproepen gaat gepaard met pijn, angst, boosheid of verdriet.

Er is een strijd tussen willen oplossen/begrijpen en niet willen voelen wat je voelt. 

Positieve ervaringen geven positieve voorspellingen en negatieve ervaringen geven negatieve voorspellingen tot je ze neutraal maakt door ze emotioneel te doorleven/te voelen.

Dan kun je ze weer rationeel bewerken en veranderen.

Hier in dit schema heeft elk onderdeel een kleur en een letter gekregen die passen bij de energierichtingen. 

Om helder te krijgen welke sfeer en welke energierichting jouw patroon heeft onderzoek je elk onderdeel en de afstemming van die onderdelen op elkaar.

Wat is je emotie, waar in je lichaam reageer je, hoe is je denken, wat doe je dan, wanneer gebeurt dat  en hebben ze alle 4 dezelfde energierichting.

Je onderzoekt of je 4x dezelfde kleuren hebt of dat er een reeks van verschillende kleuren ontstaat..

Je kijkt of dit patroon wel bij dit probleem thuis hoort of dat je je probleem nog een keer moet herformuleren.

Wanneer je een patroon hebt met dezelfde kleuren, hebben alle onderdelen dezelfde energierichting.

Wanneer je verschillende kleuren hebt mankeert er iets aan je probleemformulering (is dit wel echt je probleem) of er speelt nog iets anders mee.

Er worden bij elk onderdeel twee polen gebruikt die dezelfde energierichting vertegenwoordigen.

Je kunt het ze vergelijken met eb/vloed, prooi/jager, kop/munt.

Als je de oorzaak van je probleem in jezelf zoekt ligt de oplossing binnen bereik.

A

Boos blij

20211216_141334_edited.jpg

Zenuw zintuig 

cognitief brein

B

Bang opgewonden

20211214_124548.jpg

Bind, bot en beenweefsel

zoogdier brein

C

Verdrietig tevreden

20211214_124520.jpg

Spijsvertering stofwisseling

reptielen brein

Een eenmalig probleem is geen patroon.

Je kunt geconfronteerd worden met anderen die een grens overgaan.

Er zijn situaties waarin dingen niet besproken kunnen worden.

Je kunt in een situatie 100% verantwoordelijkheid moeten dragen maar geen enkele flexibiliteit krijgen. 

Je wordt afgerekend op een onhaalbare taak.

Onderzoek bij eenmalige problemen het volgende;

Was er sprake van wederzijdse toestemming.

Was er sprake van vrijwilligheid.

Was er sprake van gelijkwaardigheid.

Was het passend in de context/ de omgeving.

Was er sprake van oneigenlijke impact.

About & Subscribe
bottom of page