• White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon
  • White Instagram Icon

Uitvogelen

Op papier heeft uitvogelen deze vorm. Achter alle pagina's bevinden zich de 3 opties A, B en C .

Wanneer je het gehele traject goed doorlopen hebt krijg je 3x1 kleur.

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Heb je samenhang in de letters A,B of C.

Je hebt je eigen hersenen niet gekozen maar je kunt ze wel (her) vormen.

Afleren of bijleren

Uitvogelen is een reflectieschema dat werkt met bio-algoritmes, patronen en energierichtingen.


Een bio-algoritme is een eindige reeks biologische instructies die in een bepaalde situatie een aktie geven als eindresultaat. Reflectie is het proces waarin je je ervaringen onderzoekt, analyseerd, doorvoeld en er een betekenis geeft. Hier reflecteer je op je bio-algoritmes.
Patronen zijn clusters van emotie, lichamelijke reactie, denken en gedrag. Ze zijn gewoontes, automatismes, biochemische algoritmes. Het patroon heeft een energierichting en de onderdelen werken altijd samen.


Energie voor naar buiten gerichte focus op je omgeving. Energie gericht op verkenning voor orientatie. Energie naar binnen gericht aktief voor het eigen systeem om te verbinden of niet.
Patronen zijn bij dieren in de natuur op elkaar afgestemd maar worden bij de mens soms verstoord waardoor er controle verlies, vaardigheden of macht ontstaat.


Controle verlies of macht krijgen fysiologisch altijd voorrang. Het lichaam reageert dan altijd met een automatisch patroon (biochemisch algoritme). Dit is in de evolutie belangrijk voor onze overleving geweest en geeft vaardigheden maar soms ook grote problemen. Grote of kleine trauma's kunnen de energierichting verstoren net als vervuiling en medicatie. Die verstoring kan weer allerlei vaardigheden of verschillende klachten en ziektes geven.
Door te weten dat er altijd samenhang is in de energierichting kun je clusterend zoeken welke gedachte waar bij hoort.


Door binnen de patronen te clusteren naar A/B/C ontdek je de samenhang in je energierichting en kun je ontdekken welke gedachten gelijk weggeduwd worden of welk oordeel nog ontbreekt..
Door iets bij te leren kun je iets veranderen maar de richting van je patroon wordt bepaald door je emotie.


Alles wat als een patroon in je eerste 7 levensjaren ingezet is blijft zich herhalen en blijft groeien. Wanneer jij er iets bij leert krijgt het richting en kun je het gaan sturen. Dat wat onbewust is blijft zich ook onbewust herhalen. Iets kwijt raken kan dus niet. Je kunt het wel een andere richting of betekenis geven. Dus denken dat je iets niet wilt werkt niet. Denken dat je iets gaat ombuigen, sturen, bijwerken, aanpassen of bewerken werkt zodra je de pijn erover los gelaten hebt.

 Het uitvogelschema is een reflectie schema voor een ieder die nieuwsgierig is naar zijn eigen biochemische algoritmes.

Problemen die je wilt omzetten naar een uitdaging of  biochemische algoritmes die je wilt leren her/kennen zodat je ze kunt gebruiken. Bewustzijn ontwikkeling en voorbereiding op de digitale toekomst.

Door landbouw en industrialisatie dreven we af van de natuur met jagen, verzamelen.

Door A.I. drijven we af van argumenten en verklaringen.

Door protocollen worden we bio-teelt gevoelig.

Ken of herken je eigen kwetsbaarheid voordat je  kwetsbaar wordt.

De geest is als een parachute hij werkt alleen goed als hij open is.

Gebruik je bewustzijn om je eigen doelen te verwezenlijken.

Het digitaal dictatorschap is misschien fictie maar ben jij nog steeds de dirigent die jouw intern orkest bespeelt...

Je kunt deze site ook gebruiken als een vorm van gestructureerd mediteren.

Hoe krijg je energie en wat doe je met die energie?

Hoe doorbreek je oude patronen (biochemische algoritmes)en hoe maak je nieuwe.

Wat doe je met je eigen oordeel of een veroordeling van een ander.

Het uitvogelschema laat je stap voor stap zien hoe jij je patronen hebt opgebouwd.

Waarom je ze doet zoals je ze doet maar ook wat je eraan kunt doen om ze te veranderen.

Een patroon is een herhalende reactie op een situatie, een onbewuste gewoonte.

Die gewoonte bestaat altijd uit een lichamelijke reactie, denken, emotie en gedrag. Dezen werken samen als tandwieltjes die in elkaar grijpen...

Op basis van die situatie heb je verwachtingen en doe je ook onbewuste voorspellingen en inschattingen voor jezelf.  Je onbewuste doet namelijk 95% van al je hoofdwerk….  

Ervaringen geven verwachtingen die zorgen voor voorspellingen (visualisaties) waarnaar je gaat leven.

Je wordt wie je denkt te zijn. Weet dus wat je denkt.

Een probleem patroon gaat over een situatie waarbij  je te jong of onbeschermd dingen hebt moeten leren/doen in niet in volledig bewustzijn.

Je hebt ze "beveiligd" opgeslagen omdat je destijds de heftigheid van de emotie niet aankon.

Die beveiliging kan zich ontwikkelen tot weerstand.

Afhankelijk van de sterkte van de emotie zul je alles doen om te voorkomen dat je dat gaat voelen.

Deze herinnering oproepen gaat gepaard met pijn, angst, boosheid of verdriet.

Er is een strijd tussen willen oplossen/begrijpen en niet willen voelen wat je voelt. 

Positieve ervaringen geven positieve voorspellingen en negatieve ervaringen geven negatieve voorspellingen totdat je ze neutraal maakt door ze emotioneel te doorleven/te voelen.

Dan kun je ze weer rationeel bewerken en veranderen.

De energie van je patroon is naar buiten gericht, naar binnen gericht of  het is energie voor vernieuwing.

Om de richting van je patroon helder te krijgen onderzoek je elk onderdeel en de afstemming van de onderdelen op elkaar.

Hier in dit schema heeft elk onderdeel een kleur en een letter gekregen die passen bij de energierichtingen. 

Om helder te krijgen welke sfeer en welke energierichting jouw patroon heeft onderzoek je elk onderdeel en de afstemming van die onderdelen op elkaar.

Wat is je emotie, waar in je lichaam reageer je, hoe is je denken, wat doe je dan, wanneer gebeurt dat  en hebben ze allemaal dezelfde energierichting.

Je onderzoekt of je dezelfde kleuren hebt of dat er een reeks van verschillende kleuren ontstaat..

Je kijkt of dit patroon wel bij dit probleem thuis hoort of dat je je patroon nog een keer moet herformuleren.

Wanneer je een patroon hebt met dezelfde kleuren, hebben alle onderdelen dezelfde energierichting.

Wanneer je verschillende kleuren hebt mankeert er iets aan je probleemformulering of er speelt  dan nog een andere emotie mee.

Er worden bij elk onderdeel twee polen gebruikt die dezelfde energierichting vertegenwoordigen.

Je kunt het ze vergelijken met eb/vloed, prooi/jager, kop/munt.

 

Wanneer je verschillende kleuren /letters scoort is dat waarschijnlijk wat je geleerd hebt maar  misschien is het niet meer waar je nu voor zou kiezen.....

Het kan ook zijn dat je iets nog niet bewust hebt of waardering of belang hebt bij dit patroon.

Bewust worden van je patroon kan dezelfde pijn oproepen die ooit bij de eerste ervaring de oorzaak was van dit patroon.

Bewustwording heeft verschillende fasen.

Het kan pijnlijk zijn om eerlijk te antwoorden en dit volledig te doorvoelen met alle eventuele weerstand, woede, angst of verdriet.

Maar zolang je voorspellingen blijft doen op basis van dat onbewust gemaakte patroon zullen je nieuwe ervaringen ook weer overeenkomstig zijn.

Je gaat als het ware je eigen biochemische algoritme leren kennen. Door reflectie kun je aan een oplossing werken.

Wanneer een patroon samenhangend wordt verandert het probleem naar een uitdaging en ervaar je keuze vrijheid.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Google+ Icon
  • Black Instagram Icon