top of page

Wat ziet de waarzegster.....

Ik zie een ervaring die je gevormd heeft.

Het is die vorming die je situatie kleurt.

Het is die kleuring die maakt dat je doet wat je doet.

Door dat te doen krijg je steeds dezelfde soort resultaten.

En die  resultaten geven je toekomst steeds weer dezelfde soort vorm.

De waarzegster vraagt...

Waar ben jij slachtoffer zodat we dat kunnen helen en je geen dader hoeft te worden.

Is er iets aan de hand met je...
A omgeving, territorium, positie.
Bijv. je baan of je positie in je gezin of de groep..
Of meer...

B iets met je gevoel van eigenwaarde, iets wel of niet kunnen.
Bijv. tekort schieten, schaamte, schuldig voelen, er niet bij horen..
Of toch meer....

C iets met een brokconflict, bestaansrecht.
Bijv. niet kunnen verwerken, niet loslaten, vergeven, een verlies, een tekort...

Kies de situatie die je het meest aanspreekt.

Iets met territorium-positie
Iets met identiteit-eigenwaarde
Iets met brokconflict-bestaansrecht

Trek een symbolisch een kaart.....

bottom of page