top of page

Territorium-Positie

Iets met je plek in de wereld, je omgeving, je gezin, familie.

Hoe sta je op de "apenrots".

Welke positie neem je in op wat je doet.

Hier kun je trots op zijn maar je kunt je ook buiten gesloten, afgewezen of weggezet voelen.

Hierin zitten ook vaak beelden als ADHD,  concentratiestoornissen, alcoholmisbruik narcisme en delinquent gedrag.

Ook al deze ´stoornissen` zijn allemaal terug te voeren naar situaties warin je niet mocht-kon voelen wat je voelde.

Ze vallen uiteindelijk ook onder trauma.

bottom of page