top of page
Anker 1

Conclusie

Patroon

Waar ontwikkel jij klachten..

C

Spijsvertering 

Stofwisseling

Brokconflicten en bestaansrecht

B

Bot 

Bindweefsel

Eigenwaarde en identiteit

A

Zenuwen

Zintuigen

Territorium en positie

Omgevingsfactoren

Wat gebeurt er in de beleving, de emotie, het denken of gedrag

Pijn-trauma geeft stuwing op de volgende fase

Volgorde ontwikkeling-groei

Patroonopbouw

Bij een territorium/positie situatie wijst 4x een rood vinkje wijst op een  samenhangend inschatten en reageren op de situatie. 

Er is een associatie  met optie-gevaar, er is een overtuiging in perceptie en interpretatie. Je conclusie is dat je er klaar voor-mee bent. Je gaat het aan. 

Creëer mogelijkheden om veilig te ontladen en je positie te verbeteren maar vooral ga bewegen.

4x

BBBB

Bij een identiteit/eigenwaarde situatie wijst 4x een oranje vinkje op een  samenhangend inschatten en reageren op de situatie. Er is een associatie met dreiging-kans in je beleving en twijfel in je perceptie. Je conclusie is dat je meer gegevens nodig hebt en je gaat je oriënteren.

Creëer veiligheid/ duidelijkheid en informeer jezelf. Doorvoel je twijfel en probeer doelen zo klein  te stellen dat je altijd een beloning voelt.

4x

CCCC

Bij een brokconflict- bestaansrecht situatie wijst 4x een geel vinkje op een  samenhangend inschatten en reageren op de situatie. Er is openheid in je beleving en verlorenheid in je perceptie en interpretatie. Je conclusie is dat je het los moet laten en je neemt afstand - gaat afstemmen.

Neem rust en afstand om te kunnen herstellen. Maar vooral doorvoel je emotie en creëer empathie voor jezelf.

Ga voor alle andere combinaties naar de webshop

Je lichamelijke reactie heb je daarbij
A vuist
B Strakke hand
C Slappe hand

Je emotie daarbij
A meer boos of blij
B meer bang of opgewonden
C meer verdrietig of tevreden

Je denken daarbij
A meer verwijtend of enthousiast
B meer achterdochtig of nieuwsgierig
C meer afwijzend of accepterend

Welke combinatie vinkjes heb jij

....

Je gedrag daarbij
A meer aangaan of besluiten
B meer controleren of oriënterend
C meer vermijdend of afstemmend

bottom of page