top of page

De waarzegster zegt
 

De waarzegster zegt;

Ik zie een ontwikkeling van bewustzijn...

Naar zelfbewustzijn...

Naar sturend zelfbewustzijn....

Naar direct sturend zelfbewustzijn...

Naar zelfrealisatie...

Klik voor advies op een de kaart van je eerste vinkje ...

De hand die je gegeven hebt
A Stevige hand
B Strakke hand
C Slappe hand

Je gevoel daarbij
A meer boos of blij
B meer bang of opgewonden
C meer verdrietig of tevreden

Je denken daarbij
A meer verwijtend of enthousiast
B meer achterdochtig of nieuwsgierig
C meer afwijzend of accepterend

Je gedrag daarbij
A meer aangaan of besluiten
B meer controleren of oriënterend
C meer vermijdend of afstemmend

Welke combinatie vinkjes heb jij

Tsjoch

voor meer info www.uitvogelen.nl

bottom of page