Doel

Het doel van deze website is het opsporen van "verstopte en verstopende" emoties die je onbewust beïnvloeden in je gedrag.

Geloof me dat is moeilijker dan je denkt.

Onbewuste processen komen in actie om te voorkomen dat je gaat voelen wat je voelt.

Ooit was dat tegenhouden je oplossing en dat heb je in de loop van de tijd leren verfijnen waardoor voelen wat je voelt steeds verder weg is komen staan.

Het is een reflectie site die je  de mogelijkheid geeft om jezelf te onderzoeken maar ook voor het eventuele zoeken naar hulp. Want waar heb je nu hulp bij nodig.

Zit dat meer op het lichamelijke, meer op emotie of misschien in het leren visualiseren.

Door helder te krijgen wat je probleem is krijg je ook helder wat je nodig hebt.

Deze site geeft je de vrijheid om je eigen patronen te onderzoeken op energierichting en samenhang. 

Dit doe je zonder tussenkomst van een ander. Snel en eenvoudig of diepgaand, tijdrovend  en ingewikkeld.

Alle regels en interpretaties zijn gelijk voor iedereen en gebaseerd op biologische wetmatigheden.

Hier is alleen maar een structuur, een methode.

Je vaart je eigen koers maar ziet af en toe wel een vuurtoren.

Soms is dit te beperkt en heb je steun of medeleven van een echt mens nodig.

Hier heb je ook de mogelijkheid om aan je zelf te werken als die echte mens er even niet is of wanneer je die echte mens niet wilt. 

.

Je mag alle fouten denken en uitwerken tot een samenhangend patroon van 1 kleur.is.

Binnen de website is het de bedoeling om probleem patronen bewust te krijgen via het kleurenschema. 

Om dat probleem patroon helder te krijgen moet je vaak een oude emotie doorvoelen.

Je eigen biochemische algoritmes in beeld krijgen en de emoties die dan boven komen "doorvoelen" en blokkades in je weer lichaam je vrijmaken. 

Bewustzijn geeft keuze vrijheid en maken dat je nieuwe situaties kunt visualiseren en creëren.

Zonder bewustzijn geven we instinctief gevolg aan dat wat we hebben geleerd.

Dus herhaal je ....

Wat niet tot je komt in je bewustzijn komt op je pad in je lot. .

1 Formuleer een probleem.

2 Formuleer met de A, B, C opties in de heather bovenin een [samenhangend] patroon.

3 Geef een volwassen oordeel en formuleer je behoefte. 

4 Visualiseer een nieuwe situatie en een doel.

En vraag jezelf regelmatig dit tijdens dit proces of je mag/kunt/durft/wilt...

"voelen wat je voelt".