Emotie

Samenvatting

Wat is je emotie in die situatie. Wat ervaar je, bleef je wat voel je.


Een emotie is een gevoel over een situatie. Er worden hormonen aangemaakt die letterlijk richting geven aan de energie van die emotie. Energie kan naar buiten gericht zijn zoals bijvoorbeeld bij boosheid en blijdschap. Energie kan naar binnen gericht zijn zoals bijvoorbeel bij verdriet en tevredenheid. Energie kan gericht zijn op je persoonlijkheid zoals bijvoorbeeld bij angst of opwinding. Een emotie wordt veroorzaakt door een gedachte over een gebeurtenis. Soms is die gedachte positief terwijl anderen negatief zijn over diezelfde situatie. Jij kunt geraakt zijn door iets waar een ander zijn schouders over ophaalt of andersom. Je werkt hier eerst met de meest abstracte grootse emoties om daarna je eigen specifieke te vinden. Je gaat van ruwweg naar precies. De tweetallen die steeds aangeboden worden zijn als het ware de grootst mogelijke tegenpolen van een bepaalde richting. De emotie die je hier gaat beschrijven is de emotie die je voelt tijdens de situatie die je bij PROBLEEM beschreven hebt.
Waar komt dit het meest dichtbij A=Boos-Blij, B=Verdrietig-Tevreden, C=Bang-Opgewonden.


Voor iedereen zijn emoties persoonlijk en specifiek. Er is nooit door iemand anders aan te geven wat je voelt omdat alleen jij voelt wat je voelt. Hier gaat het dus ook niet over wat je precies voelt maar in welke richting deze emotie gaat. Het maakt groot verschil of je boos, bang of verdrietig bent.. In het schema gaat het over de afstemming van je emotie op de andere onderdelen. Je kiest dus een richting om een goede analyse van je probleem te kunnen maken. Pas als je die richting helder hebt kun je proberen je eigen specifieke woorden eraan te geven.

 KIES de emotie die het meest past bij dit probleem...

   A Boos - Blij

   B Bang - Opgewonden

   C Verdrietig - Tevreden

Een emotie is een gevoel over een situatie of een interpretatie van een lichamelijke beleving. Je hebt een lichamelijke reactie en concludeert dat dat bijvoorbeeld prettig of vervelend is.

Er worden dan hormonen of neuronen geactiveerd die letterlijk richting geven aan de energie van die emotie.

 

Herken de emotie, wees er nieuwsgierig naar. Hoe meer je weet van je emoties hoe beter je er op kunt reageren.

De situatie die ten alle tijde de meeste emotie veroorzaakt is controle verlies.

Hoe je daarop reageert hangt af van de patronen/algoritmes die je geleerd hebt.

Energie kan naar buiten gericht zijn zoals bijvoorbeeld bij boosheid en blijdschap.

Energie kan gericht zijn op je persoonlijkheid zoals bijvoorbeeld bij angst of opwinding.

Energie kan naar binnen gericht zijn zoals bijvoorbeeld bij verdriet en tevredenheid.

Een emotie wordt veroorzaakt door een gedachte over een gebeurtenis.

Soms is die gedachte positief terwijl hij bij anderen negatief is over diezelfde soort situatie. Jij kunt geraakt zijn door iets waar een ander zijn schouders over ophaalt of andersom.

Je werkt hier eerst met de meest abstracte emoties om daarna je eigen specifieke te vinden.

De keuzes zijn gebaseerd op naar buiten gerichte emotie voor je positie en territorium, naar binnen gericht voor onderhoud en herstel en emotie gericht op groei en herstel.

De tweetallen die steeds aangeboden worden zijn als het ware de grootst mogelijke tegenpolen van een bepaalde richting.

De emotie die je hier gaat beschrijven is de emotie die je voelt tijdens de situatie die je bij PROBLEEM beschreven hebt.

Wanneer het lastig is om te benoemen welke emotie het sterkst is doe dan de test met de vuist.

Spreek je probleem uit met een gebalde vuist=A.

Spreek tot slot je probleem uit met een strakke hand=B

Spreek dan je probleem uit met een slap handje=C.

 

Je komt makkelijker in contact met je emotie wanneer je je kin naar de horizon laat wijzen en je ogen naar de grond.

Waar komt dit het meest dichtbij.

A=Boos - Blij, B=Bang - Opgewonden, C=Verdrietig - Tevreden.

Hier gaat het niet over wat je precies voelt maar in welke richting deze emotie gaat.

Het maakt groot verschil of je boos, bang of verdrietig bent.

Elke emotie heeft ook zijn eigen gedachten of beelden.

Pijnlijke emoties zullen snel verdrongen worden.

Emoties die worden verdrongen hebben ook verdrongen gedachten/beelden..

In het schema gaat het over de afstemming van je emotie op de andere onderdelen.

Je kiest dus een richting om een goede analyse van je probleem te kunnen maken.

Pas als je die richting helder hebt kun je proberen je eigen specifieke woorden er aan te geven.

© 2017 marjo vogel

Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now