• White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon
  • White Instagram Icon
20211216_141334.jpg
20211214_124548.jpg
20211214_124520.jpg

Je hebt je eigen hersenen niet gekozen maar je kunt ze wel (her) vormen.

arrow&v

Uitvogelen is een reflectieschema dat "vrij zwevende stress" en weerstand gebruikt om samenhang en bewustzijn te vinden.


Reflectie is het proces waarin je je ervaringen onderzoekt, analyseerd, doorvoeld en er een betekenis aan geeft. Je werkt aan bewustzijn. Het moeilijke is dat je op zoek gaat naar emoties die je niet wilt voelen. Dus... wanneer je denkt dat je eerst naar de wc moet, die klus nog even af moet maken of dat je er morgen wel aan gaat werken.....BINGO... Je zit er dichtbij! Je hebt je primitieve beschermende angstsysteem geactiveerd.
Op een probleem reageer je met clusters van emotie, lichamelijke reactie, denken en gedrag. Ze zijn gewoontes, automatismes. Het zijn patronen. Elk patroon heeft een energierichting en de variabelen (denken, emotie, lich reactie en gedrag) werken altijd samen.


Er zijn ruwweg 3 opties A Energie voor naar buiten gerichte focus op je groep en je omgeving. B Energie gericht op verkenning voor orientatie op jouw mogeijkheden. C Energie naar binnen gericht aktief voor het eigen (zorg) systeem om iets letterlijk of figuurlijk te verteren.
Er is altijd samenhang is in de energierichting dus kun je clusterend zoeken welke gedachten waar bij horen en welke je wegdrukt.


Door binnen de patronen te clusteren naar A/B/C ontdek je de samenhang in je energierichting en kun je ontdekken welke gedachten onderdrukt worden of welk oordeel nog ontbreekt.. De clusters ABC zijn bedoeld als richtlijnen. Meer het ene dan het andere.. terwijl je misschien een hele andere formulering zou gebruiken past het toch meer bij het ene dan het andere.
Door iets bij te leren kun je iets veranderen of door je perspectief te veranderen. De richting van je energie wordt bepaald door je patroon.


Alles wat in je eerste 7 levensjaren geleerd is blijft zich herhalen en blijft groeien. Wanneer je iets bewust krijgt kun je het gaan sturen. Dat wat onbewust is blijft zich ook herhalen. Iets kwijt raken kan niet. Je kunt het wel een andere richting of betekenis geven. Je kunt je denken ombuigen, sturen, bijwerken, aanpassen of bewerken zodra je de pijn erover los gelaten hebt. Je perspectief zal dan veranderen. Maar iets niet denken gaat niet.
Pas als je patroon samenhangend is leidt dat tot intrensieke motivatie.


Je werkt toe naar een samenhangend patroon zodat je handelen kloppend is met je intellect. Wanneer het niet samenhangend is kan er geen intrensieke motivatie zijn (gemotiveerd vanuit jezelf). Je kunt het er intellectueel heel erg mee eens zijn maar wanneer er onbewust een ander patroon achter hangt gaat het je niet lukken om structureel iets met die informatie te doen. Zie je patroon als het samenwerkingsproces tussen je reptielenbrein, je zoogdierbrein en je cognitieve brein.

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
Maak straks op elke pagina een keuze tussen A, B of C.

 Het uitvogelschema is een reflectie schema voor een ieder die nieuwsgierig is naar zijn eigen functioneren en bereidt is om zijn "vrij zwevende angst/spanning en weerstand" in de ogen te kijken.

Weerstand is een van de eerste dingen die je zult ervaren omdat je aan je probleem werkt en juist die weerstand is de reden dat je dit probleem hebt....

Die weerstand ga je zoeken in je patronen zodat je er grip op kunt krijgen.

Je moet een actie ondernemen tegen dat waar je bang voor bent of waar je je van af gekeerd hebt.

Je kunt d.m.v. je patronen je eigen besturingssysteem in handen krijgen

Problemen die je wilt omzetten naar een uitdaging of je eigen patroon wilt leren her/kennen zodat je ze bewust en positief kunt gebruiken.

Bewustzijn ontwikkelen zodat Google niet de enige is die weet hoe jij functioneert maar jij grip krijgt op jou sturing systeem.

Door landbouw en industrialisatie dreven we af van de natuur met jagen, verzamelen.

Door protocollen drijven we af van argumenten en verklaringen.

Door A.I. worden we bio-teelt gevoelig.

Bewustzijn kan je hier misschien tegen beschermen.

Ken of herken je eigen kwetsbaarheid voordat je kwetsbaarheid zichtbaar wordt.

De geest is als een parachute hij werkt alleen goed als hij open is.

Gebruik je bewustzijn om je eigen doelen te verwezenlijken i.p.v. speelbal van anderen te worden.

Het digitaal dictatorschap is geen fictie meer.

Ben jij de dirigent die jouw intern orkest bespeelt...

Hoe doorbreek je oude patronen en hoe maak je nieuwe.

Wat doe je met je eigen oordeel of een veroordeling van een ander.

Het uitvogelschema laat je stap voor stap zien hoe jij je patronen hebt opgebouwd.

Waarom je doet zoals je ze doet maar ook wat je eraan kunt doen om te veranderen.

Een patroon is een herhalende reactie op een situatie, een onbewuste gewoonte.

Die gewoonte bestaat altijd uit een lichamelijke reactie, denken, emotie en gedrag.

Dit werkt zoals tandwieltjes die in elkaar grijpen...

Op basis van die situatie heb je verwachtingen en doe je ook onbewuste voorspellingen en inschattingen voor jezelf.  Je onbewuste doet al 95% van je hoofdwerk….  

Ervaringen geven verwachtingen die zorgen voor voorspellingen (visualisaties) waarnaar je gaat leven.

Je wordt wie je denkt te zijn. Weet dus wat je (onbewust) denkt.

Een probleem patroon gaat over een situatie waarbij  je te jong, onbeschermd of bij een schok dingen hebt moeten leren/doen.

Je hebt ze "beveiligd" opgeslagen omdat je destijds de heftigheid van de emotie nog niet aankon.

Je kon toen niet voelen wat je voelde. Misschien omdat je de kracht of vaardigheden nog niet had.

Die "beveiliging" kan zich ontwikkelen tot weerstand (om het je te herinneren).

Pijn zal het onbewuste het liefst verdringen.

Afhankelijk van de sterkte van de emotie zul je weerstand voelen en proberen om te voorkomen dat je dat gaat voelen.

Deze herinnering oproepen kan gepaard gaan met pijn, angst, boosheid of verdriet.

Er is een strijd tussen willen oplossen/begrijpen en niet willen voelen wat je voelt. 

Positieve ervaringen geven positieve voorspellingen en negatieve ervaringen geven negatieve voorspellingen totdat je ze neutraal maakt door ze emotioneel te doorleven/te voelen.

Dan kun je ze weer rationeel bewerken en veranderen.

De energie van je patroon is naar buiten gericht, naar binnen gericht of  het is energie voor vernieuwing.

Om de richting van je patroon helder te krijgen onderzoek je elk onderdeel en de afstemming van de onderdelen op elkaar.

Hier in dit schema heeft elk onderdeel een kleur en een letter gekregen die passen bij de energierichtingen. 

Om helder te krijgen welke sfeer en welke energierichting jouw patroon heeft onderzoek je elk onderdeel en de afstemming van die onderdelen op elkaar.

Wat is je emotie, waar in je lichaam reageer je, hoe is je denken, wat doe je dan, wanneer gebeurt dat  en hebben ze allemaal dezelfde energierichting.

Je onderzoekt of je dezelfde kleuren hebt of dat er een reeks van verschillende kleuren ontstaat..

Je kijkt of dit patroon wel bij dit probleem thuis hoort of dat je je patroon nog een keer moet herformuleren.

Wanneer je een patroon hebt met dezelfde kleuren, hebben alle onderdelen dezelfde energierichting.

Wanneer je verschillende kleuren hebt mankeert er iets aan je probleemformulering (is dit wel echt je probleem) of er speelt  dan nog een andere emotie mee.

Er worden bij elk onderdeel twee polen gebruikt die dezelfde energierichting vertegenwoordigen.

Je kunt het ze vergelijken met eb/vloed, prooi/jager, kop/munt.

A

B

C

 

Boos blij

20211216_141334_edited.jpg

Zenuw zintuig 

cognitief brein

Bang opgewonden

20211214_124548.jpg

Bind, bot en beenweefsel

zoogdier brein

Verdrietig tevreden

20211214_124520.jpg

Spijsvertering stofwisseling

reptielen brein