arrow&v

  A Boos - Blij

  B Bang - Opgewonden

  C Verdrietig - Tevreden

20211216_141334_edited.jpg
20211214_124548.jpg
20211214_124520.jpg

Samenvatting

What does “per seat” mean?


“Per seat” means you can purchase a course for individual staff members, as you need, at one, low cost per person.
How many “seats” can I purchase at a time?


There is no limit to the number of seats you can purchase of any course, anytime.
How do I pay for my “seats”?


Fast, easy credit card payment through a secure online payment system is set up through our online cart system.
What is included in the “semi-customized” course option?


Courses that have been developed with our Municipal client-partners are prepped and ready for you to put your own policies, procedures and branding on them to reflect your Municipality and its practices.
How do I know if a staff member has completed a course?


Supervisors and staff members once registered, will receive a confirmation email and a completion email. Specialized reporting is also available. Call us for a quotation.
What is the “Municipal Shared Resources Program”


Our shared resource program for Municipalities is a unique program where collaborating client-partners sponsor or share the cost of an E-Learning course or program and generously agree to offer to other Municipalities. In return, The W Group provides credit back to the originating partners towards future E-Learning.
What does the annual systems fee give me?


The WGroup.ca uses a robust software platform to deliver independent, flexible E-Learning courses. In addition to these, special features and ongoing technical support are including in the annual systems fee.

Een emotie is een gevoel over een situatie of een interpretatie van een lichamelijke beleving. Je hebt een lichamelijke reactie en concludeert dat dat bijvoorbeeld prettig of vervelend is.

Er worden hormonen geactiveerd die op hun beurt weer neuronen activeren.

Die neuronen geven letterlijk richting via de dendrieten en axonen aan die emotie.

 

Herken de emotie, wees er nieuwsgierig naar. Hoe meer je weet van je emoties hoe beter je er op kunt reageren.

De situatie die ten alle tijde de meeste emotie veroorzaakt is controle verlies.

Hoe je daarop reageert hangt af van de patronen/algoritmes die je geleerd hebt.

Energie kan naar buiten gericht zijn zoals bijvoorbeeld bij boosheid en blijdschap.

Energie kan gericht zijn op je persoonlijkheid zoals bijvoorbeeld bij angst of opwinding.

Energie kan naar binnen gericht zijn zoals bijvoorbeeld bij verdriet en tevredenheid.

Een emotie wordt veroorzaakt door een gedachte/beeld bij een gebeurtenis.

Soms is die gedachte positief terwijl hij bij anderen negatief is over diezelfde soort situatie. Jij kunt geraakt zijn door iets waar een ander zijn schouders over ophaalt of andersom.

Je werkt hier eerst met de meest abstracte emoties om daarna je eigen specifieke te vinden.

De keuzes zijn gebaseerd op naar buiten gerichte emotie voor je positie en territorium, naar binnen gericht voor onderhoud en herstel en emotie gericht op groei en herstel.

De tweetallen die steeds aangeboden worden zijn als het ware de grootst mogelijke tegenpolen van een bepaalde richting.

De emotie die je hier gaat beschrijven is de emotie die je voelt tijdens de situatie die je bij PROBLEEM beschreven hebt.

Wanneer het lastig is om te benoemen welke emotie het sterkst is doe dan de test met de vuist.

Spreek je probleem uit met een gebalde vuist=A.

Spreek tot slot je probleem uit met een strakke hand=B

Spreek dan je probleem uit met een slap handje=C.

Boven genoemd voorbeeld kun je ook doen met bijvoorbeeld je neusvleugels of je tenen.

Je komt makkelijker in contact met je emotie wanneer je je kin naar de horizon laat wijzen en je ogen naar de grond.

Waar komt dit het meest dichtbij.

A=Boos - Blij, B=Bang - Opgewonden, C=Verdrietig - Tevreden.

Hier gaat het niet over wat je precies voelt maar in welke richting deze emotie gaat.

Het maakt groot verschil of je boos, bang of verdrietig bent.

Elke emotie heeft ook zijn eigen gedachten of beelden.

Pijnlijke emoties zullen snel verdrongen worden.

Kinderen tot 7 jaar kunnen situaties en de emoties die daarbij loskomen niet kritisch beoordelen of beredeneren. Ze zijn in een soort van hypnotische staat.

Emoties die worden verdrongen hebben ook verdrongen gedachten/beelden..

In het schema gaat het over de afstemming van je emotie op de andere onderdelen.

Je kiest dus een richting om een goede analyse van je probleem te kunnen maken.

Pas als je die richting helder hebt kun je proberen je eigen specifieke woorden er aan te geven.

.

arrow&v

 KIES de emotie die het meest past bij dit probleem...

   A Boos - Blij

   B Bang - Opgewonden

   C Verdrietig - Tevreden

20211214_124520.jpg

Verdrietig Tevreden

20211214_124548.jpg

Bang Opgewonden

20211216_141334_edited.jpg

Boos Blij