top of page

Eigenwaarde -Identiteit

WIN_20210728_17_53_28_Pro (3).jpg

Noodzakelijke informatie

Onder eigenwaarde /identiteit kunnen verschillende dingen vallen.

In de basis gaat het hier over stabiliteit of verandering en voelt dit positief als "goed, ik ben nu oke".

Wie ben je. Ben je echt wat je denkt te zijn of wat je bent gaan geloven.

Positief geformuleerd is het; "Dit ben ik, dit heeft mijn aandacht".

Eigenlijk ben je met name je eigen verhalen en die bouw je op uit je ervaringen.

Je identiteit is dat wat jij gelooft dat je bent dankzij je ervaringen. Uit die verhalen bouw je weer andere verhalen. De emoties die voortkomen uit groep B zijn met name bouwend in je identiteit. Zij bepalen of je nieuwsgierig bent of terughoudend, opneemt of afstand neemt.

Je identiteit bepaalt ook of je bij de (sociale) groep hoort of buitengesloten bent.

Kun je onzeker zijn of wil je controle. Zie je gevaar. Ben je nieuwsgierig of angstig.

Durf je angst toe te staan, durf je moedig te zijn of kijk je in de (geestelijke) spiegel en zie je iets anders dan jezelf. Durf je jezelf te onderzoeken.

Stress op dit niveau kan ook voortkomen uit chemische onbalans. Bijvoorbeeld door pesticiden, gluten, bacteriën metalen etc.

En heb je het juiste lichaam, leeftijd, vorm, kleur, souplesse, spieren etc..

 

 

Aanvullende informatie

Zie jij jezelf. Je kwaliteiten maar ook je beperkingen. 

Over welke vaardigheden beschik je, welke vorm heb je en wat moet /wil /kun je nog leren. Waarin liggen je kwaliteiten, je talenten, je waarde, je eigenheid en waar liggen ze juist niet maar ook het klimaat en cultuur speelt hier mee. 

In deze sfeer hoort ook integriteit. De kwaliteit om goed te doen terwijl niemand kijkt.

Waar ontleen je status aan. 

Kun je meedoen met de groep waarin je je bevindt. Voel je je gedragen door je groep. Passen je talenten in de groep waar je je bevindt.. Voel je je sociaal geïsoleerd.

Is er genoeg zingeving of verlening.

Hoe kijk je naar wat je kunt/niet kunt. Voel je je goed in de schijnwerpers of juist niet.

Voel je je wel/niet goed, slim, sterk of mooi genoeg.

Kun je erkenning geven aan je beperkingen of is er een zucht naar perfectie.

Kun je leren.

 

Verwondingsangst hoort ook bij deze groep.

Bevriezen - verstarren is hierbij ook een veel voorkomend woord.

20200428_123527.jpg

In de evolutie en als embryo is dit de tweede ontwikkeling.

Hij zetelt met name in de kleine hersenen.

Het is basaal te zien als identiteit en vormgever met een botten en pezen. 

20211214_124548.jpg

Welke kenmerken passen bij jouw identiteit.

Welke juist niet.

Welke wil je kwijt.

Welke eigenschap staat in de spiegel.

Aangenaam

Aangrijpend

Aanwezig

Aanzien

Aardig

Actief

Accuraat

Afwisselend

Alert

Alledaags

Anoniem

Assertief

Attent

Authentiek

Autonoom

Avontuurlijk

 

Bedachtzaam

Bedreven

Bedrijvig

Befaamd

Begeerlijk

Begripvol

Behangend

Behoedzaam

Behoudend

Behulpzaam

Bekend 

Bekoorlijk

Bekwaam

Beleefd

Belevingsvol

Bereid

Bereidwillig

Beroemd

Bescheiden

Beschaafd

Beschikbaar

Besluitvaardig

Betaalbaar

Betekenisvol

Betrokken

Betrouwbaar

Bevallig

Bevlogen

Blij

Bondig

Buigzaam

Burgerlijk

Cachet

Celebratie

Charismatisch

Chic

Competitief

Cool

Coöperatief

Correct

Creatief

Daadkrachtig

Dankbaar

Dapper

Degelijk

Democratisch

Deskundig

Dienstbaar

Diepzinnig

Diplomatiek

Direct

Discipline

Distinctief

Doelgericht

Doelmatig

Doorleefd

Duidelijk

Duurzaam

Dynamisch

Educatief

Eensgezind

Eenstemmig

Eenvoud / Eenvoudig

Eervol

Eerbied

Eerlijk

Effectief

Efficienct

Elegant

Empathisch

Engagementvol

Enthousiast

Ernstig

Esthetisch

Evenwichtig

Expressief

Fatsoenlijk

Feitelijk

Fel

Fijngevoelig

Fijnzinnig

Flexibel

Flink

Galant

Gastvrij

Geconcentreerd

Gedecideerd

Gedegen

Gedreven

Gedisciplineerd

Geduldig

Geestdriftig

Geestig

Geheimhoudend

Gehoorzaam

Geleidend

Gelijkmatig

Gelijkwaardig

Gelovig

Geloofwaardig

Gelukkig

Gematigd

Genegen

Genereus

Geniaal

Genotzuchtig

Genuanceerd

Gereserveerd

Gevat

Gevoelig

Gewetensvol

Gezellig

Gezond

Glorieus

Godvrezend

Godvruchtig

Godzalig

Goed

Goedkeurend

Grandeur

Grondig

Groots

Grootmoedig

Gul

Handig

Hard

Harmonieus

Hartstochtelijk

Heerlijk

Helder

Heus

Hevig

Hiërarchisch

Hoffelijk

Hoopvol

Hulpvaardig

Humor

Idealistisch

Ignorant

Inbreng

Ingetogen

Innovatief

Integer

Intens

Invoelend

Inzichtelijk

Juist

Jong

Kalm

Kameraadschappelijk

Karig

Kennis

Klaar

Klasse

Koddig

Krachtig

Kuis

Kwaliteit

Leefbaar

Leergierig

Liefdadig

Liefelijk

Liefdevol

Loflijk

Lollig

Loyaal

Luchthartig

Luisterend

Machtig

Matig

Mededogenvol

Meedogenloos

Menselijk

Mensgericht

Menswaardig

Milieubewust

Moedig

Natuurbehoudend

Nauwgezet

Nauwkeurig

Nederig

Netjes

Nieuwsgierig

Nuchter

Nuttig

Omzichtig

Onafhankelijk

Onbaatzuchtig

Onbedorven

Onderdanig

Ondernemend

Onpartijdig

Ontplooiend

Ontspannend

Ontvankelijk

Onwetend

Ootmoedig

Openhartig

Open

Opgewekt

Oplettend

Oprecht

Optimistisch

Ordelijk

Origineel

Overtuigend

Participerend

Passief

Patriottisch

Pittig

Plezierig

Plicht betrachtend

Positief

Pragmatisch

Prestatiegericht

Proactief

Professioneel

Prudent

Punctueel

Rechtvaardig

Redelijk

Relativistisch

Relaxed

Representatief

Resoluut

Respectvol

Robuust

Roemrijk

Ruimdenkend

Rustig

Saamhorigheid

Samenwerkend

Schoonheid

Serieus

Sierlijk

Sluw

Snel

Sober

Solidair

Souplesse

Spaarzaam

Spontaan

Sportief

Stabiel

Standvastig

Stellig

Stijlvol

Stipt

Streng

Synergetisch

Tactisch

Tenaciteit

Terughoudend

Tevreden

Tijdloos

Toegankelijk

Toegeeflijk

Toegenegen

Toegewijd

Tolerant

Traditiegetrouw

Transparant

Trouw

Tucht

Uitdagend

Uitgelaten

Uitmuntend

Uniform

Universeel

Urban

Vaderlandslievend

Vakmens

Vastberaden

Vasthoudend

Veelzijdig

Veilig

Veranderingsvol

Verantwoordelijk

Verbaasd

Verbeten

Verbindend

Verdraagzaam

Verfijnd

Vergevend

Vergevingsgezind

Verknocht

Vermakelijk

Vermaard

Vernieuwend

Verrassend

Verstandig

Vertrouwelijk

Vertrouwensvol

Vertwijfeld

Verwend

Verwonderd

Verwervend

Vitaal

Vlijtig

Volgzaam

Volhardend

Voorbereid

Voortreffelijk

Vooruitstrevend

Vredevol

Vriendelijk

Vriendschappelijk

Vrijgevig

Vrijheidlievend

Vrijmoedig

Vrolijk

Vroom

Waarderend

Waardig

Waarheidsgetrouw

Wedijverig

Welbehagen

Weldadig

Welgemanierd

Welgemoed

Wellevend

Weloverwogen

Welvarend

Welvoeglijk

Welwillendheid

Wijs

IJverig

IJzig

Zacht

Zachtmoedig

Zakelijk

Zeker

Zelfbepalend

Zelfbeheersing

Zelfbehoudend

Zelfbewust

Zelfcontrole

Zelfontwikkeld

Zelfrealisatie

Zelfredzaam

Zelfstandig

Zelfverzekerd

Zelf zorgend

Zingevend

Zoet

Zorgeloos

Zorgvuldig

Zorgzaam

Zuinig

Zwierig

bottom of page