top of page

Bang-Opgewonden

20211214_124548.jpg

Bij angst/bang is er sprake van een dreiging.

Bij gevaar kun je bang zijn maar je kunt ook bang zijn zonder dat er gevaar is... 
Eenzaamheid is bijvoorbeeld een oud gevoel van buiten gesloten worden (biologisch gezien is dat gevaarlijk) en kan "vals" opgelost worden met bijvoorbeeld eten.

Wanneer je dan zoekt naar de emotie is hij vaak moeilijk te herkennen omdat hij al afgenomen is. In zijn oervorm was er daadwerkelijk gevaar. In de natuur overleeft een jong niet als het buitengesloten wordt van de groep. Het jong heeft nog niet de vorm/identiteit om te kunnen overleven. Ook het volwassen dier is ook meer kwetsbaar. Wat dan belangrijk wordt is tijd overbruggen tot je gevonden of weer opgenomen wordt door de groep. Eten dus! 

Dat wat je bang maakt kan ook feitelijk of fictie zijn.

Beoordeel het dan straks ook realistisch.

Het kan ook fictie zijn en dan is het handig om je angst te overwinnen.

Vaak zit er wel een oplopende volgorde bij deze emotie. Meestal begint het met angst, dan merk je onwetendheid, verwarring, behoefte aan controle en v.v. ervaar je chaos.

Oude niet overwonnen of doorleefde angst heeft de neiging om te groeien...

Oude doodsangst kan uitgroeien naar bestaansangst.

Het onderscheid tussen feit en fictie is de mate en mogelijkheid van lijden.

Maar ook moed en lef en durf.

Gun jezelf zoveel veiligheid dat je moedig kunt handelen..

Neem verantwoording voor je angst en kies voor rationele aanval of rationele overgave. 

Waar ben je het meest bang voor met betrekking tot je probleem.

En is dat faalangst of straalangst..

Of andersom wat kan je ontroeren.

Wat gebeurt er met jou wanneer mensen je gaan beschermen...

Hoeveel eenzaamheid komt boven wanneer je gaat voelen wat je voelt.

Durf je dat te voelen...

hond5.jpg
hond3.jpg

De grootste angst die een mens kan hebben is controle verlies.

Wanneer er sprake is van controle verlies gaat het lichaam over op paniek stand.

Angst is een alert systeem en paniek is een overlevingsstand.

Niet gerichte diffuse (free floating), angst die misschien zijn oorsprong heeft in je kinderjaren, zal een richtlijn/structuur die hem gerust stelt, aangrijpen.

Wanneer 1 individu gealarmeerd raakt door een gevaarlijke situatie wordt ook bij de omringende groep in meer of mindere mate cortisol aangemaakt.

Je zou dus kunnen zeggen dat gevaar (bijvoorbeeld d.m.v. geur of gedrag) besmettelijk is.

Een vaak niet herkende vorm van angst is bevriezen. Vrouwen die bijvoorbeeld hun verkrachter zonder verweer laten begaan zijn hiervan een goed voorbeeld.

Bevriezen is in de natuur een goede strategie wanneer de aanvaller te sterk is.

Dieren houden zich voor dood en krijgen daarmee soms toch nog een kans om te ontsnappen.

Leiding/autoriteit kan op dat moment de veiligheid/geruststelling bieden waar de angst zich op richt.

Er is behoefte aan vertrouwen.

Duidelijke richtlijnen worden dan snel de strohalm waar je je aan vasthoudt.

Zaken die hun definitieve waarde hebben gekregen gaan naar het onbewuste zodat je er niet meer over hoeft na te denken maar direct kunt handelen.

Gevaarlijke situaties geven in je brein een gelijksoortige reactie en dus ook een gelijksoortige beloning op de afloop.

Daarom is er voor je brein geen verschil tussen de Efteling en een ongeluk met goede afloop.

Bij angst ontstaat een cluster van lichamelijke reacties, denken en gedrag die passen bij die gevoelens (bijvoorbeeld zweten, verandering van ademhaling, hartslag, en pupillen).

Bij angst is er meestal sprake van brede oriëntatie op je omgeving maar wanneer er zich een oplossing aandient is er juist nauwe focus.

Er is sprake van gevaar, bedreiging, schaamte of risico's.

Ooit was er moed nodig om aan eten te komen en moest je gevaar trotseren.

Waar sta je, wat zijn je opties en wat zijn de gevolgen daarvan zodat je toe kunt slaan of vluchten..

Die oriëntatie is de basis van deze emotie (maar verveling of overprikkeling kan er ook aan vooraf gaan).

In de natuur was het van levensbelang om te onthouden waar je wel en waar je niet achteraan moest.

We zijn dus sterk geworden in het onthouden van de omstandigheden van die situatie zodat we adequaat kunnen handelen.

Angst onderdrukt het immuunsysteem.

Het immuunsysteem onderdrukt het geheugen.

Het geheugen wijst dit herstelsysteem af {omdat deze herhaling gevaar zou kunnen opleveren}

Meestal gaan we dan over op wat in de natuur "playing dead " genoemd wordt.

Je verstild, versteend, verlamd...letterlijk of figuurlijk.

Vaak geef je dan een rationele verklaring i.p.v. te "voelen wat je voelt ".

Je moet soms allerlei lagen emoties doorvoelen voor je de oudste eerste angst herkent.

Dat zijn dus die situaties waar je met een slap handje over woede verteld of met een vuist verteld dat je zo verdrietig bent. 

Zo gaat overgave of woede vaak vooraf aan angst.

Overgave of woede zul je echter niet altijd associëren met angst.

Schrik, de reactie op een onverwachte gebeurtenis en vrees, de angst voor iets specifieks horen bij deze groep maar ook schaamte en opwinding behoren hiertoe.

Opwinding in negatieve zin of positieve zin.

Denk bijvoorbeeld aan de opwinding voor een feestje. Je weet niet wat er gaat komen.

Je kunt dit plaatsen onder de noemer oriënteren.

Zonder angst loop je onder een bus of wordt je meegesleurd in gevaarlijke avonturen. 

Je angst kun je onderdrukken als die angst irreëel is (maar wat zit daaronder} maar zonder meer je angst negeren is als met je ogen dicht door het stoplicht rijden...

Onderzoek op echtheid. Vaak zit er een oude echte angst onder. Doorvoel die.

Het eindpunt van angst is machteloosheid. Angst zonder opties.

Machteloos om te kunnen vluchten of te kunnen vechten.

Dan blijft er niets anders over dan "playing dead". Passief wachten.

In de natuur geeft een dier zich over als het een machteloze prooi is voor zijn jager.

Dit is een situatie die in de natuur nooit langdurig is. Hij gaat dood of kan alsnog vluchten of vechten.

Als dit langdurig gebeurt kost dit enorm veel energie (zie lich.reactie).

Angst is nuttig en helpt om te beoordelen of je ergens in mee moet gaan ja of nee.

Neem angst altijd serieus totdat je ratio logisch kan beredeneren dat er geen sprake van gevaar is.

Wanneer je te weinig bescherming hebt gehad zul je gevaar waarschijnlijk niet reëel inschatten.

Mogelijk is er onvermogen of nog geen doelgerichtheid.

Oriëntatie is hierbij een woord wat je zou kunnen helpen.

Tegenover angst staat hoop, verlangen en zelfvertrouwen.

Behoefte is vaak bedekken, beschermen, afdekken.

Als de hoop en het verlangen sterker zijn dan de angst kom je in actie en probeer je te bereiken waar je naar verlangt.

Het hierbij betrokken hormoon is met name Dopamine.

Het hierbij betrokken orgaan is meestal de nieren.

Wanneer je wat problemen hebt met angst regulatie is ook het gebruik van suiker af te raden. Wees voorzichtig met suiker en de koolhydraat producten zoals wit brood, witte pasta en zout en beperk het gebruik van beeldschermen. Wees royaal met groenten .

Schaamte en passiviteit komen vaak voor bij niet doorvoelde angst maar angst verdwijnt wanneer er zelfvertrouwen komt.

bottom of page