top of page

Bang-Opgewonden

20211214_124548.jpg

Bij angst/bang is er sprake van een dreiging.

Bij gevaar kun je bang zijn maar je kunt ook bang zijn zonder dat er gevaar is...

Dan is er vaak sprake van oude angst.
Eenzaamheid is bijvoorbeeld een oud gevoel van buiten gesloten worden (biologisch gezien is dat gevaarlijk) en kan "vals" opgelost worden met bijvoorbeeld eten.

Wanneer je dan zoekt naar de emotie is hij vaak moeilijk te herkennen omdat hij niet bij deze tijd hoort.

In zijn oorspronkelijke en biologische vorm was er daadwerkelijk sprake van gevaar.

In de natuur overleeft een jong niet als het buitengesloten wordt van de groep.

Het jong heeft nog niet de vorm/identiteit om te kunnen overleven.

Ook het volwassen dier is meer kwetsbaar.

Wat dan belangrijk wordt is tijd overbruggen tot je gevonden of weer opgenomen wordt door de groep. Dus bijvoorbeeld gaan eten. 

Dat wat je bang maakt kan feitelijk of fictie zijn.

Beoordeel het dan straks in het schema ook realistisch naar wat het nu.

Vaak zit er een oplopende volgorde bij angst.

Meestal begint het met angst, dan merk je onwetendheid, verwarring, behoefte aan controle en v.v. kom je misschien in chaos.

Oude niet overwonnen of doorleefde angst heeft de neiging om te groeien...

Oude doodsangst kan uitgroeien naar bestaansangst.

Maar je kunt ook moed, lef en durf ontwikkelen.

Gun jezelf zoveel veiligheid dat je moedig kunt handelen en neem verantwoording voor je angst.

Waar ben je het meest bang voor met betrekking tot je probleem.

Of andersom wat kan je ontroeren.

Wat gebeurt er met jou wanneer mensen je gaan beschermen...

Hoeveel eenzaamheid komt boven wanneer je gaat voelen wat je voelt.

Durf je dat te voelen...

De grootste angst of opwinding die een mens kan hebben is controle verlies.

Wanneer er sprake is van controle verlies gaat het lichaam over op paniek stand.

Angst is een alert systeem en paniek is een overlevingsstand.

Niet gerichte diffuse (free floating), angst die misschien zijn oorsprong heeft in je kinderjaren, zal een richtlijn/structuur aangrijpen. Dat stelt hem gerust stelt.

Wanneer het afgedwongen vertrouwen is wordt het free floating angst of gemaskeerde angst.

Dit soort angst wordt versterkt in groepen.

Wanneer 1 individu gealarmeerd raakt door een gevaarlijke situatie wordt ook bij de omringende groep in meer of mindere mate cortisol aangemaakt. In de oorspronkelijke biologie was dit uitermate positief.

Je kon dan als groep op het gevaar reageren.

Je zou dus kunnen zeggen dat gevaar (bijvoorbeeld d.m.v. geur of gedrag) besmettelijk is.

Vaak geef je dan een irrationele verklaring i.p.v. te "voelen wat je voelt ".

Bij angst is er meestal sprake van brede oriëntatie op je omgeving maar wanneer er zich een oplossing aandient is er juist nauwe focus.

Er is sprake van gevaar, bedreiging, schaamte of risico's.

Ooit was er moed nodig om aan eten en beschutting te komen en moest je daarvoor gevaar trotseren.

Waar sta je, wat zijn je opties en wat zijn de gevolgen daarvan zodat je toe kunt slaan of vluchten..

Die oriëntatie is de basis van deze emotie (maar verveling of overprikkeling kan er ook aan vooraf gaan).

In de natuur was het van levensbelang om te onthouden waar je wel en waar je niet achteraan moest.

We zijn dus sterk geworden in het onthouden van de omstandigheden van die situatie zodat we adequaat kunnen handelen.

Een vaak niet herkende vorm van angst is bevriezen. Vrouwen die bijvoorbeeld hun verkrachter zonder verweer laten begaan zijn hiervan een goed voorbeeld.

Bevriezen is in de natuur een goede strategie wanneer de aanvaller te sterk is.

Dieren houden zich voor dood en krijgen daarmee soms toch nog een kans om te ontsnappen.

Meestal gaan we dan over op wat in de natuur "playing dead " genoemd wordt.

Je verstild, versteend, verlamd...letterlijk of figuurlijk.

Leiding/autoriteit kan op dat moment de veiligheid/geruststelling bieden waar de angst zich op kan richten.. Er is behoefte aan vertrouwen. Ook afgedwongen vertrouwen.

Duidelijke richtlijnen worden dan snel de strohalm waar je je aan vasthoudt.

Zaken die hun definitieve waarde hebben gekregen gaan naar het onbewuste zodat je er niet meer over hoeft na te denken maar direct kunt handelen.

Gevaarlijke situaties geven in je brein een gelijksoortige reactie en dus ook een gelijksoortige hormonale beloning op de afloop.

Daarom is er voor je brein geen verschil tussen de Efteling en een ongeluk met goede afloop.

Bij angst ontstaat een cluster van lichamelijke reacties, denken en gedrag die passen bij die gevoelens (bijvoorbeeld zweten, verandering van ademhaling, hartslag, en pupillen).

Angst onderdrukt het immuunsysteem en het immuunsysteem onderdrukt het geheugen.

Het geheugen wijst dit herstelsysteem af {omdat deze herhaling gevaar zou kunnen opleveren}.

Je moet soms allerlei lagen emoties doorvoelen voor je de oudste eerste angst kun herkennen.

Dat zijn dus die situaties waar je met een slap handje over woede verteld of met een vuist verteld dat je zo verdrietig bent. 

Zo gaat overgave of woede vaak vooraf aan angst.

Overgave of woede zul je echter niet altijd associëren met angst.

Schrik, de reactie op een onverwachte gebeurtenis en vrees, de angst voor iets specifieks horen bij deze groep maar ook schaamte en opwinding behoren hiertoe.

Opwinding in negatieve zin of positieve zin.

Denk bijvoorbeeld aan de opwinding voor een feestje. Je weet niet wat er gaat komen.

Je kunt dit ook plaatsen onder de noemer oriënteren.

Zonder angst loop je onder een bus of wordt je meegesleurd in gevaarlijke avonturen. 

Je angst kun je onderdrukken als die angst irreëel is (maar wat zit daaronder} maar zonder meer je angst negeren is als met je ogen dicht door het stoplicht rijden...

Onderzoek op echtheid. Vaak zit er een oude echte angst onder. Doorvoel die.

Het eindpunt van angst is machteloosheid. Angst zonder opties.

Machteloos om te kunnen vluchten of te kunnen vechten.

Dan blijft er niets anders over dan "playing dead". Passief wachten.

In de natuur geeft een dier zich over als het een machteloze prooi is voor zijn jager.

Dit is een situatie die in de natuur nooit langdurig is. Hij gaat dood of kan alsnog vluchten of vechten.

Als dit langdurig gebeurt kost dit enorm veel energie (zie lich.reactie).

Angst is nuttig en helpt om te beoordelen of je ergens in mee moet gaan ja of nee.

Neem angst altijd serieus totdat je ratio logisch kan beredeneren dat er geen sprake van gevaar is.

Wanneer je te weinig bescherming hebt gehad zul je gevaar waarschijnlijk niet reëel inschatten.

Mogelijk is er onvermogen of nog geen doelgerichtheid.

Objectieve oriëntatie is wat je zou kunnen helpen.

Tegenover angst staat hoop, verlangen en zelfvertrouwen.

Behoefte is vaak bedekken, beschermen, afdekken.

Als de hoop en het verlangen sterker zijn dan de angst kom je in actie en probeer je te bereiken waar je naar verlangt.

Het hierbij betrokken hormoon is met name Dopamine.

Het hierbij betrokken orgaan is meestal de nieren.

Wanneer je wat problemen hebt met angst regulatie is ook het gebruik van suiker af te raden. Wees voorzichtig met suiker en de koolhydraat producten zoals wit brood, witte pasta en zout en beperk het gebruik van beeldschermen. Wees royaal met groenten .

Voor opslag of uitstel van angstgevoelens is vet noodzakelijk.

Schaamte en passiviteit komen vaak voor bij niet doorvoelde angst.

Wanneer angst verwerkt is verschijnt zelfvertrouwen en rede.

bottom of page