top of page

Waarom -  Werkframe

 Je werkt een probleem uit tot er een volledig patroon (lich.reactie, emotie, denken, gedrag) in 1 kleur is.

Het maakt niet uit waar je begint.

Elke afwijking heeft zijn eigen patroon.

Misschien moet je meerdere keren een patroon maken op elke letter.

Hoe ziet jouw fruitautomaat eruit...

Het nut van bewustwording 

Wat mij betreft is verantwoording voor mezelf nemen mijn basis.

Maar wat nou als je die verantwoording niet wilt nemen of kunt nemen.

En wat heeft dat met bewustwording te maken.

Hoe word je je eigenlijk bewust van jezelf en je omgeving.

In je eerste levensfase worden ervaringen verwerkt zonder zelfbewustzijn, zonder herinneringen maar wel met invloeden. De genen spelen een rol maar ook de omgeving waarin de vrucht zich ontwikkeld . Een zelfregulerend organisch systeem wat alles automatisch bijwerkt. 

De ervaringen van je eerste levensjaren zitten diep weggestopt in je lichaam en zijn medebepalend hoe je later zult handelen.

Het bewustwordingsalgoritme van de samenhang tussen lichamelijke reactie, emotie, denken en gedrag is een complex proces dat zich afspeelt in je brein. 

1. Lichamelijke reactie: Het begint met een externe stimulus, zoals een gebeurtenis of een situatie, die leidt tot een lichamelijke reactie. Dit kan bijvoorbeeld een verhoogde hartslag, versnelde ademhaling of spierspanning zijn.

2. Emotie: De lichamelijke reactie activeert bepaalde gebieden in de hersenen die verantwoordelijk zijn voor emoties. Deze gebieden verwerken de lichamelijke reactie en interpreteren deze als een specifieke emotie, zoals blijdschap, verdriet, angst of boosheid.

3. Denken: Nadat de emotie is geactiveerd, beïnvloedt deze de denkprocessen in de hersenen. Het kan invloed hebben op je gedachten, herinneringen en perceptie van de situatie. Je gedachten kunnen zowel bewust als onbewust worden beïnvloed door je emotie.

4. Gedrag: Het denken leidt vervolgens tot bepaald gedrag. Dit gedrag kan variëren van verbale reacties tot fysieke acties. Het wordt bepaald door je interpretatie van de situatie, je emoties en je eerdere ervaringen.

Het algoritme van bewustwording tussen deze componenten is herhalend en dynamisch. Het kan variëren afhankelijk van de context, de individuele persoonlijkheid en de specifieke emotie die wordt ervaren. Het begrijpen van deze samenhang kan je helpen je emoties, gedachten en gedrag beter te begrijpen en te beheersen.

 

Blauwdruk

 

Wanneer je na een aantal jaren langzaam zelfbewust wordt ligt er dus al een blauwdruk. Een blauwdruk van ervaringen die je volgens patronen lichamelijk laat reageren met een emotie, denken en gedrag op nieuwe ervaringen.

Hoe deze aspecten samenhangen komt later aan de orde.

 

Volwassen worden is het proces wat nodig is om zelfstandig en verantwoordelijk door het leven te kunnen gaan. Een volwassen persoon wil ook verantwoordelijk zijn voor zichzelf. Hoe komt het dan dat sommige mensen die eigen verantwoording willen afschuiven op een ander of bijvoorbeeld op de overheid.

Om dit te doorgronden is het nodig om te begrijpen hoe mensen ervaringen verwerken.

 

Je krijgt in je leven vele ervaringen in eerste instantie vanuit een relatief onbeschreven positie. Ervaringen die zich stapelen.

Je eerste ervaringen kunnen positief of negatief zijn. Ze leren je wat je als gevaarlijk of als veel belovend kunt beoordelen. Je karakter, persoonlijkheid, temperament en analytisch vermogen worden hier door gevormd. Je oordeel over die patronen is deels bewust en deels onbewust. Er wordt een blauwdruk gevormd. Binnen die blauwdruk worden negatieve ervaringen meestal opgeslagen in de diepere hersenlagen.

Dat deel van het brein wat met name instinctief reageert.

Negatieve ervaringen zijn namelijk vaak ook gevaarlijk en in een plotselinge levensbedreigende situatie is er geen tijd voor een rustige analyse.

Om levensbedreigende situaties te overleven moet je in natuurlijke omstandigheden zeker snel kunnen handelen.

Instinctief reageren is dan de snelste oplossing.

Biologisch is logisch nadenken in een plotselinge levensbedreigende situatie je doodvonnis. Bio-logisch is het dus beter onbewust en instinctief te reageren.

Wanneer je tot ander denken of gedrag wilt komen dan je instinctieve programmering zul je dus bewust moeten zoeken naar de werking van je patronen.

Wanneer je bewust wilt handelen of iets aan jezelf wilt veranderen ga je helaas de nare beleving die je er al mee gehad hebt ook weer voelen. Dat wordt weerstand genoemd.

 

Dat nare gevoel kan afvloeien wanneer je door bewustwording ook weer andere ervaringen kunt krijgen. Dat gaat meestal een stuk makkelijker wanneer je in het nu met een andere leeftijd, andere kennis, andere krachten of andere steun hebt.

Zolang je niet bewust bent van de samenhang tussen je lichamelijke reactie, je emotie, je denken en je gedrag kun je incongruent naar je wens handelen.

Onbewust zul je instinctief vermijdend, strijdend of super-gefocussed handelen om te voorkomen dat je gaat voelen wat je voelt/(ooit) voelde.

Voor de een is opvoeding gepaard gegaan met een hoop veiligheid voor de ander beladen met angst. De een kreeg beloning op gehoorzaamheid de ander op initiatief maar voor allen geldt dat de gevaarlijke situaties stevig opgeslagen liggen in het brein.

Waren er veilige leiders dan zul je op onbewust niveau misschien de leiders willen volgen tot het moment dat je zelf de beste leiding geeft aan jezelf.

Ben je bewust dan kun je een volwassen oordeel vormen.

Was het onveilig dan reageer je onbewust met je ingeprente oude onvolwassen overlevingsstrategie.

 

Motivatie

 

De motivatie om je blauwdruk bewust te krijgen zal sterker moeten zijn dan de angst/dreiging die je gevoeld hebt toen de blauwdruk ingeprent werd.

De motivatie om te onderzoeken is dus afhankelijk van de heftigheid die je ooit hebt ervaren of het belang dat je hebt bij die verandering. Op onbewust niveau zul je altijd doen wat je deed en handelen naar hoe je blauwdruk is ingeprent.

 

Het voordeel van bewustwording is dat wanneer je bewust bent van je patroon je ook bewuste keuzes kunt maken. Bij innerlijke conflicten of zich herhalende vervelende patronen is er bijna altijd sprake van onbewust, instinctief gedrag. Zo ook wanneer mensen zich niet verantwoordelijk willen of kunnen gedragen.

Wanneer er samenhang is tussen lichamelijke reactie, emotie, denken en gedrag dan is er meestal geen probleem. Is er wel een probleem dan is er een verschil tussen je wens en je situatie.

 

Verantwoording

 

Als je verantwoording wilt nemen voor zo’n conflict kun je op zoek gaan naar de samenhang in je de lichamelijke reactie, emotie, denken en gedrag.

Je gaat op zoek naar de energie richtingen van deze 4.

Is die energie A naar buiten gericht, B ongedefinieerd of C naar binnen gericht.

Elk gedrag wordt voorafgegaan aan een beeld of woorden in je hoofd.

En elk denken wordt voorafgegaan aan een emotie.

En elke emotie wordt weer voorafgegaan aan de verwerking van voorgaande ervaringen die ook weer een lichamelijke reactie geven.

Zonder dat ben je onbewust en snap je processen en blokkades in je hersenen meestal niet.

Bewustzijn gaat over een situatie waarin je je reactie herkent en weet welke emotie bij welk gedrag speelt.

Bewustwording van dit mechanisme kan je losmaken van je aangeleerde instinctieve respons en je diepere emoties gebaseerd op (negatieve) ervaringen uit het verleden. Het kan de tegenstelling tussen gevoel en rede overbruggen. Het geeft je de kans om aan je eigen knoppen te draaien en verantwoording te nemen.

 

Daarom is het uitvogelen van je bewustzijn zo belangrijk.

20211216_141334_edited.jpg

Zenuw zintuig 

Boos blij

20211214_124548.jpg

Bind, bot en beenweefsel

Bang opgewonden

20211214_124520.jpg

Spijsvertering stofwisseling

Verdrietig tevreden

A

Ectoderm

B

Mesoderm

C

Endoderm

bottom of page