top of page

Boos - Blij

 

Bij boos /blij kun je ook denken aan woede of irritatie, aan ergernis, verwijt, streven, willen, bereiken, presteren.

Er zijn vele vormen van boosheid. Wanneer je geblokkeerd/gefrustreerd wordt om je doel te bereiken kun je boosheid ervaren.

Bij boosheid kun je ook ergens voor opkomen en zorgen dat je grenzen niet overschreden worden.

Minachting is vaak een ingehouden vorm van niet geuite boosheid.

Agressie is het gewelddadig handelen met het doel schade aan te brengen.

Macht is de mogelijkheid om schade aan te richten zonder straf.

Autoriteit is de mogelijkheid om te inspireren zonder beloning.

Bij boosheid is sprake van sterke focus.

Enthousiasme, vrolijkheid, trots en betrokkenheid horen bij deze categorie.

Als je niets met je boosheid kunt ontstaat vaak gelatenheid of machteloosheid en dat mondt dan weer uit in de behoefte aan wraak.

Neem verantwoording voor je boosheid en zorg voor ontlading op de juiste plek.

Waar ben je het meest boos over in betrekking tot je probleem.

20211216_141334_edited.jpg

Wanneer boosheid te lang opgekropt heeft gezeten moet er lading naar buiten en komt er vaak een verandering in emotie naar bijvoorbeeld huilen, sporten, voetballen, schreeuwen, muziek maken, zwemmen etc.

Thema's hierbij zijn woede, onrecht, onrechtvaardigheid.

Observeer je eigen boosheid en observeer het object van je boosheid.

Het object van je boosheid kun je niet veranderen.

De beleving van je eigen boosheid is meestal pas te veranderen wanneer je de oorsprong van je boosheid hebt leren kennen. Tot aan dat moment heb je nog wel de mogelijkheid om "stoom" af te blazen. Het ergens anders op te richten.

Bij boosheid heb je in tegenstelling tot machteloosheid nog het idee dat er iets aan te doen is.

Hierbij betrokken hormonen zijn m.n. Dopamine en Serotonine.

Het activeert alertheid, plezier, beloning, motivatie en euforie.

Testosteron maakt je hier standvastiger.

Het hierbij betrokken orgaan is meestal de lever.

Schuld en agressie komen vaak voor bij niet verwerkte boosheid.

Maar als je samen gaat vechten wordt je samen sterker in vechten.

Dus relatie ruzies worden in dat geval steeds heviger.

Als je samen oplossingen zoekt wordt je samen sterker in oplossen.

Wanneer je problemen hebt met je agressie regulatie heb dan even wat meer aandacht voor suiker en vezels. 

Zorg voor ontlading op de juiste plek maar bovenal zoek naar de oorsprong van je boosheid.

P.S een uitgesteld conflict is een vermenigvuldigd conflict.

Verwerkte boosheid geeft bereidheid.

bottom of page