Doel van website

Doel is het zoeken naar samenhang binnen natuurlijke wetmatigheden met de maximale vrijheid om je eigen invulling daaraan te geven.

Samenhang leidt meestal tot inzicht en inzicht leidt tot oplossingen.

Je probeert in deze website bewust te krijgen wat en waarom/waarvoor je doet wat je doet (terwijl je misschien iets anders wilt doen).

Dat wil zeggen dat je je onbewuste patronen die je in de weg zitten bewust gaat krijgen. 

Wanneer je ze bewust hebt kunnen ze in je voordeel gaan werken i.p.v. in je nadeel.

Het is niet je schuld dat je pijn en trauma's hebt opgelopen maar het is wel jouw verantwoordelijkheid om daar wat aan te doen.

Pas als je bewust bent kun je ook echt verantwoording nemen.

Je gaat op zoek naar je "vrij zwevende angst" of een emotie die zich onbewust heeft gekoppeld aan een "voorstelling".

Dit doe je door in die patronen samenhang te krijgen.

Je denken, lichamelijke reactie, emotie en gedrag zijn dan op elkaar afgestemd.

Je gaat "verstopte en verstoppende" emoties zoeken.

Verstorend denken opsporen en lichamelijke behoeftes herkennen zonder dat je daarvoor afhankelijk van iemands hulp wordt.

Emoties die je beïnvloeden in je gedrag en waar je meer greep op wilt krijgen of gedrag waar je de emotie achter wilt begrijpen.

Geloof me dat is moeilijker dan je denkt.

 

Onbewuste processen komen in actie om te voorkomen dat je gaat voelen wat je voelt.

Zogezegd weerstand.

Oude onverwerkte pijn wordt meestal diep begraven.

Helaas je zult er toch naar toe moeten ... Loslaten kun je pas nadat je het vastgepakt hebt.

Ooit was een bepaald gedrag/denk patroon je oplossing en dat heb je in de loop van de tijd leren verfijnen waardoor "voelen wat je voelt" steeds verder weg is komen staan.

In je kindertijd worden de wegen in je brein aangelegd en de rest van je leven heb je dat pad bewandeld tot het moment het nodig was om dit pad bewust te krijgen....

Pas na bewustzijn kun je kiezen en andere paadjes aanleggen of bewandelen.

Dit hier is een reflectie site die je de mogelijkheid geeft om jezelf te onderzoeken en er iets aan te doen. 

Door helder te krijgen wat je probleem is krijg je ook helder wat je nodig hebt, wat je behoefte is.

Deze site geeft je de vrijheid om je eigen patronen te onderzoeken op authenticiteit en samenhang. Die samenhang is er zodra je 4x dezelfde letter bij je probleem hebt gevonden.

Bij een probleempatroon ga je dan door iets wat je niet leuk vind.

Mocht je zonder weerstand 4x eenzelfde letter scoren dan heb je waarschijnlijk aan iets anders dan je probleem gewerkt. (Misschien wel aan het probleem van een ander).

Je werkt in deze site zonder tussenkomst van een ander.

Snel en eenvoudig of diepgaand, tijdrovend  en ingewikkeld.

Alle regels en interpretaties zijn gelijk voor iedereen en gebaseerd op biologische wetmatigheden.

Hier is alleen maar een structuur, een methode.

Je vaart je eigen koers maar ziet af en toe wel een vuurtoren (de ABC structuur).

Soms is dit te beperkt en heb je steun of medeleven van een echt mens nodig.

Binnen de website is het de bedoeling om probleem patronen bewust te krijgen via het kleurenschema. 

Om dat probleem patroon helder te krijgen moet je dus een oude emotie doorvoelen of een gedachte opsporen.

Je eigen biochemische algoritmes in beeld krijgen en de emoties die dan boven komen "doorvoelen" en blokkades in je lichaam weer vrijmaken. 

Bewustzijn geeft keuze vrijheid en maakt dat je nieuwe situaties kunt visualiseren en creëren.

Zonder bewustzijn geef je instinctief gevolg aan dat wat je geleerd hebt.

Dan herhaal je ....

Maar wat niet tot je komt in je bewustzijn, komt op je pad in je lot. .

1 Formuleer een probleem.

2 Formuleer met de A, B, C opties in de heather bovenin een [samenhangend] patroon.

3 Geef een volwassen oordeel en formuleer je behoefte. 

4 Visualiseer een nieuwe situatie en een doel.

En vraag jezelf regelmatig dit tijdens dit proces of je mag/kunt/durft/wilt...

"voelen wat je voelt".

 

Doel persoonlijk

Stel je einddoel in de visualisatie zo hoog mogelijk maar formuleer je tussendoelen in zulke kleine stapjes dat je het bijna homeopathisch kunt noemen.

 

Elke keer dat je faalt frustreer je jezelf.

Elk doel dat je haalt stimuleer je jezelf.

Een eindoel/wens moet intrinsiek gemotiveerd zijn (vanuit jezelf) .

Het werkt niet wanneer het je doel is om voor een ander een probleem op te lossen.

En ook wanneer een ander wil dat jij verandert zal je onbewuste dit saboteren.

In dat geval zul je geen samenhangend patroon kunnen maken en zul je terug moeten naar de probleemformulering.