top of page

2 minuten

Doel van website

Het doel van deze website is om belemmerende onbewuste patronen bewust te maken zodat je in vrijheid, samenhangend kunt leven. Je krijgt een tool beschikbaar waarbij je in alle rust kunt leren om bij een probleemsituatie i.p.v. een reactie, een keuze te krijgen.

Dat je onafhankelijk van anderen zelfonderzoek kunt doen, 4 minuten of 4 uur... maakt niet uit.

Groei, bewustzijn, inzicht verkrijgen en vastgehouden emoties begrijpen.

Maar ook naar dat wat jij als gebrek ervaart. Dit kan bijvoorbeeld zijn liefde, contact, voedsel, ruimte, openheid, warmte, aandacht respect, bescherming, groeimogelijkheden, energie, intellect, financiële mogelijkheden etc. etc. 

Het onbewuste komt altijd weer naar voren in beelden. Beelden die een gebrek aanduiden geven opnieuw gebrek. Beelden die overvloed aanduiden geven opnieuw overvloed. Beelden die vragen om op te letten geven opnieuw focus.

Je gaat hier zoeken naar de samenhang in je patroon.

Samenhang leidt meestal tot inzicht en inzicht leidt naar oplossingen.

Bewust krijgen wat en waarom/waarvoor je doet wat je doet (terwijl je misschien iets anders wilt doen).

Dat wil zeggen dat je je onbewuste patronen die je in de weg zitten bewust gaat krijgen en je keuze krijgt. Je bevrijd je innerlijke capaciteiten wanneer je niet meer overgeleverd bent aan instinctief gedrag.

Het is niet jouw schuld dat je pijn en trauma's of tekorten hebt opgelopen maar het is wel jouw verantwoordelijkheid om daar wat mee te doen.

Pas als je je ergens bewust van bent kun je ook echt verantwoording nemen.

Ook voor de dingen die je voelt. Maak jezelf eigenaar van dat gevoel en reageer erop.

Ga op zoek naar je "vrij zwevende angst" of een emotie die zich onbewust heeft gekoppeld aan een "voorstelling".

Dit doe je door in je probleempatroon samenhang te krijgen.

Je denken, lichamelijke reactie, emotie en gedrag zijn op elkaar afgestemd maar ze zijn soms onbewust.

Je doel is om "verstopte en verstoppende" emoties te vinden en alsnog te doorvoelen.

Verstorend denken opsporen en lichamelijke behoeftes herkennen zonder dat je daarvoor afhankelijk van iemands hulp wordt.

Emoties die je beïnvloeden in je gedrag en waar je meer greep op wilt krijgen of gedrag waar je de emotie achter wilt begrijpen.

Geloof me dat is moeilijker dan je denkt.

Onbewuste reactie patronen voorkomen dat je gaat voelen wat je voelt.

Zogezegd weerstand.

In de natuur is het kunnen reageren op gevaar belangrijk. De situatie die een gevaar opleverde zal nooit vergeten worden maar de emotie die daarbij hoorde wordt direct weer opgeroepen zodat er snel gehandeld kan worden.

Oude pijn wordt meestal diep begraven, onbewust gemaakt om snel te kunnen reageren.

Het reactiepatroon wordt sneller naarmate er minder over nagedacht hoeft te worden.

Het reactiepatroon verdwijnt dus niet!

Dat versterkt elke keer ook als je er ontevreden over bent.

Uiteindelijk weet je niet meer hoe je op de eieren kunt lopen of trekt je juist zo groot mogelijke schoenen aan om zoveel mogelijk eieren te kraken.

Hoe pijnlijker de oorspronkelijke ervaring hoe dieper de weerstand.

De emotie wordt steeds heviger en vertaald zich in nog meer ...WEERSTAND.

Helaas je zult er toch naar toe moeten.

Dat geldt ook wanneer je iets positiefs hebt kunnen doen met die ervaring. Ben je bijvoorbeeld topsporter geworden dan is het misschien een overweging om dit patroon zo te laten maar ook dan zal je emotie je "achtervolgen". 

Loslaten kun je pas nadat je het vastgepakt hebt. Je moet iets met die "eieren".

Ooit was een bepaald patroon je oplossing en dat heb je in de loop van de tijd leren verfijnen waardoor "voelen wat je voelt" steeds verder weg is komen staan.

Je doel was om er vanaf te gaan of ertegen te strijden.

Hier is je doel om het aan te kijken.

In je kindertijd worden de (snel)wegen in je brein aangelegd en de rest van je leven heb je tot nu toe dat pad bewandeld zonder dit pad bewust te krijgen....

Pas na bewustzijn kun je kiezen en andere (zand)paadjes aanleggen of bewandelen of een andere afslag te nemen.

Deze reflectie site geeft je de mogelijkheid om jezelf te onderzoeken en er iets mee te doen. 

Door helder te krijgen wat je probleem is krijg je ook helder wat je nodig hebt en wat je behoefte is.

Deze site geeft je de vrijheid om je eigen patronen te onderzoeken op authenticiteit en samenhang. Die samenhang is er zodra je 4x dezelfde letter passend bij je probleem hebt gevonden.

Bij een probleempatroon ga je dan door een emotie die je niet leuk vind.

Mocht je zonder weerstand 4x eenzelfde letter scoren dan heb je waarschijnlijk aan iets anders dan je probleem gewerkt. (Misschien wel aan het probleem van een ander).

Je werkt in deze site zonder tussenkomst van een ander.

Alle regels en interpretaties zijn gelijk voor iedereen en gebaseerd op biologische wetmatigheden.

Hier is alleen maar een structuur, een methode.

Je vaart je eigen koers maar ziet af en toe wel een vuurtoren (de ABC structuur).

Soms is dit te beperkt en heb je steun of medeleven van een echt mens nodig.

Binnen de website is het de bedoeling om probleem patronen bewust te krijgen via het ABC kleurenschema. 

Om dat probleem patroon helder te krijgen moet je dus een oude emotie doorvoelen of een gedachte opsporen.

Je eigen biochemische algoritmes in beeld krijgen en de emoties die dan boven komen "doorvoelen". Blokkades in je lichaam en geest weer vrijmaken. 

Bewustzijn geeft keuze vrijheid en maakt dat je nieuwe situaties kunt visualiseren en creëren.

Zonder bewustzijn geef je instinctief gevolg aan dat wat je geleerd hebt.

Dan herhaal je ....

Maar wat niet tot je komt in je bewustzijn, komt op je pad in je lot. .

1 Formuleer een probleem.

2 Formuleer met de A, B, C opties in de keuzebalk bovenin een [samenhangend] patroon.

3 Geef een volwassen oordeel en formuleer je behoefte. 

4 Visualiseer een nieuwe situatie en een doel.

En vraag jezelf regelmatig tijdens dit proces of je mag/kunt/durft/wilt...

"voelen wat je voelt".

Maak je doel persoonlijk

Stel je einddoel in de visualisatie zo hoog mogelijk maar formuleer je tussendoelen in zulke kleine stapjes dat je het bijna homeopathisch kunt noemen.

 

Elke keer dat je faalt frustreer je jezelf.

Elke keer dat je je doel haalt stimuleer je jezelf.

Beloon jezelf op de uitkomst.

Een einddoel/wens moet intrinsiek gemotiveerd zijn (vanuit jezelf) .

Het werkt niet wanneer het je doel is om voor een ander een probleem op te lossen.

En ook wanneer je voor een ander wilt veranderen zal je onbewuste dit saboteren.

In dat geval zul je geen samenhangend patroon kunnen maken en zul je terug moeten naar de probleemformulering.

Veranderd je inzicht dan zal je uitzicht ook veranderen.

Hierbij nog even een leuke start van de dag.

Reserveer 10 minuten;

1 Bedenk 3 dingen waar je dankbaar voor bent. 2 grote en 1 kleine.

Je kunt (hormonaal) geen boosheid of angst voelen als je dankbaar bent.

2 Bedenk wie je een gemeend specifiek bedankje gaat geven.

3 Bedenk wat je wilt en wat je missie is voor deze dag...

bottom of page