top of page

Schrijf nu je verhaal.

Je gaat pas een verhaal voor de toekomst schrijven wanneer je lichamelijk iets ervaren hebt van emotie, moeheid, warmte, veel slapen en/of ont-spanning.

Meestal moet je wanneer je probleem goed hebt aangepakt even heel nodig plassen.

En dan komt er samenhang. Dan zie je waar je jezelf hebt vast gezet en gaat je perspectief veranderen.

Alles wat je in de eerste situatie als negatief hebt ervaren ga je nu vanuit een ander perspectief bekijken. Fantaseer er oplos.

Alles binnen de kaders van dezelfde letter en in de volgorde van logica.

Situatie verhaal, be-aan-grijpen (voelen-zien-horen-ruiken-proeven), toe-passen (doen), analyseren, evalueren be-ver-oordelen en creëren.

Dus om blijdschap voelen creëer je een situatie waarbij die de ander enthousiast wordt.

Dus om opwinding te voelen creëer je een situatie waarbij die de ander nieuwsgierig wordt.

Dus om tevredenheid te voelen creëer je een situatie waarbij die de ander zich geaccepteerd voelt.

Dus om beloning voelen creëer je een situatie waarbij de ander overvloed voelt.

Dus om ontspanning te voelen creëer je een situatie waarbij de ander genoegen voelt.

Dus wederom alles in A/B of C maar nu vanuit een ander perspectief.

Er was eens een ... SITUATIE met een WENS...

en ik ben DANKBAAR dat...

Je grijpt de situatie aan om... denken/beelden/geluiden/ruiken/proeven/voelen.

Kies waar dit het meest dichtbij komt

Kies waar dit het meest dichtbij komt

En in haar LICHAAM ...

En je gaat het toepassen op.....

En na een grondige analyse kwam je tot de conclusie....

Over jezelf OORDEELDE je toen...maar nu...

Kies waar dit het meest dichtbij komt

Kies waar dit het meest dichtbij komt

En daarmee creëerde je tot je grote tevredenheid....

...

Herhaal dit gewenste verhaal in gedachten zodra je het gemaakt hebt 1x.

Daarna 1x de volgende dag, daarna 1x de volgende week, daarna de volgende maand en daarna nog een x na een half jaar en natuurlijk elke keer wanneer je het nodig hebt.

Boos blij

20211216_141334_edited.jpg

Zenuw zintuig 

cognitief brein

Bang opgewonden

20211214_124548.jpg

Bind, bot en beenweefsel

zoogdier brein

Verdrietig tevreden

20211214_124520.jpg

Spijsvertering stofwisseling

reptielen brein

Welke kernwaarden heb jij als persoon en welke wil je versterken

Aangenaam

Aangrijpend

Aanwezig

Aanzien

Aards

Aardig

Actief

Accuraat

Afwisselend

Alert

Alledaags

Anoniem

Assertief

Associatief

Attent

Authentiek

Autonoom

Avontuurlijk

 

Bedachtzaam

Bedreven

Bedrijvig

Befaamd

Begeerlijk

Begripvol

Behangend

Behoedzaam

Behoudend

Behulpzaam

Bekend 

Bekoorlijk

Bekwaam

Beleefd

Belevingsvol

Bereid

Bereidwillig

Beroemd

Bescheiden

Beschaafd

Beschikbaar

Besluitvaardig

Betaalbaar

Betekenisvol

Betrokken

Betrouwbaar

Bevallig

Bevlogen

Blij

Bondig

Buigzaam

Burgerlijk

Cachet

Celebratie

Charismatisch

Chic

Competitief

Cool

Coöperatief

Correct

Creatief

Daadkrachtig

Dankbaar

Dapper

Degelijk

Democratisch

Deskundig

Dienstbaar

Diepzinnig

Diplomatiek

Direct

Discipline

Distinctief

Doelgericht

Doelmatig

Doorleefd

Duidelijk

Duurzaam

Dynamisch

Educatief

Eensgezind

Eenstemmig

Eenvoud / Eenvoudig

Eervol

Eerbied

Eerlijk

Effectief

Efficienct

Elegant

Empathisch

Engagementvol

Enthousiast

Ernstig

Esthetisch

Evenwichtig

Expressief

Fatsoenlijk

Feitelijk

Fel

Financieel handig

Fijngevoelig

Fijnzinnig

Flexibel

Flink

Galant

Gastvrij

Geconcentreerd

Gedecideerd

Gedegen

Gedreven

Gedisciplineerd

Geduldig

Geestdriftig

Geestig

Geheimhoudend

Gehoorzaam

Geleidend

Gelijkmatig

Gelijkwaardig

Gelovig

Geloofwaardig

Gelukkig

Gematigd

Genegen

Genereus

Geniaal

Genotzuchtig

Genuanceerd

Gereserveerd

Gestructureerd

Gevat

Gevoelig

Gewetensvol

Gezellig

Gezond

Glorieus

Goed geïnformeerd

Godvrezend

Godvruchtig

Godzalig

Goed

Goedkeurend

Grappig

Grandeur

Grondig

Groots

Grootmoedig

Gul

Handig

Hard

Harmonieus

Hartstochtelijk

Heerlijk

Helder

Heus

Hevig

Hiërarchisch

Hoffelijk

Hoopvol

Hulpvaardig

Humor

Idealistisch

Ignorant

Inbreng

Ingetogen

Innovatief

Integer

Intens

Invoelend

Inzichtelijk

Juist

Jong

Kalm

Kameraadschappelijk

Karig

Kennis

Klaar

Klasse

Koddig

Krachtig

Kuis

Kwaliteit

Leefbaar

Leergierig

Liefdadig

Liefelijk

Liefdevol

Loflijk

Lollig

Loyaal

Luchthartig

Luisterend

Machtig

Matig

Mededogenvol

Meedogenloos

Menselijk

Mensgericht

Menswaardig

Milieubewust

Moedig

Natuurbehoudend

Nauwgezet

Nauwkeurig

Nederig

Netjes

Nieuwsgierig

Nuchter

Nuttig

Omzichtig

Onafhankelijk

Onbaatzuchtig

Onbedorven

Onderdanig

Ondernemend

Onpartijdig

Ontplooiend

Ontspannend

Ontvankelijk

Ontwikkeld

Onwetend

Ootmoedig

Openhartig

Open

Opgewekt

Oplettend

Oprecht

Optimistisch

Ordelijk

Origineel

Overtuigend

Participerend

Passief

Patriottisch

Pittig

Plezierig

Plicht betrachtend

Positief

Pragmatisch

Prestatiegericht

Proactief

Professioneel

Prudent

Punctueel

Rechtvaardig

Redelijk

Relativistisch

Relaxed

Representatief

Resoluut

Respectvol

Robuust

Roemrijk

Royaal

Ruimdenkend

Rustig

Saamhorigheid

Samenwerkend

Schoonheid

Serieus

Sierlijk

Sluw

Snel

Sober

Solidair

Souplesse

Spaarzaam

Spontaan

Sportief

Stabiel

Standvastig

Stellig

Stiekeme slimmerik

Stijlvol

Stipt

Streng

Synergetisch

Tactisch

Tenaciteit

Terughoudend

Tevreden

Tijdloos

Toegankelijk

Toegeeflijk

Toegenegen

Toegewijd

Tolerant

Traditiegetrouw

Transparant

Trouw

Tucht

Uitdagend

Uitgelaten

Uitmuntend

Uniform

Universeel

Urban

Vaderlandslievend

Vakmens

Vastberaden

Vasthoudend

Veelzijdig

Veilig

Veranderingsvol

Verantwoordelijk

Verbaasd

Verbeten

Verbindend

Verdraagzaam

Verfijnd

Vergevend

Vergevingsgezind

Verknocht

Vermakelijk

Vermaard

Vernieuwend

Verrassend

Verstandig

Vertrouwelijk

Vertrouwensvol

Vertwijfeld

Verwend

Verwonderd

Verwervend

Vitaal

Vlijtig

Volgzaam

Volhardend

Voorbeeld

Voorbereid

Voortreffelijk

Vooruitstrevend

Vredevol

Vriendelijk

Vriendschappelijk

Vrijgevig

Vrijheidlievend

Vrijmoedig

Vrolijk

Vroom

Waarderend

Waardig

Waarheidsgetrouw

Wedijverig

Welbehagen

Weldadig

Welgemanierd

Welgemoed

Wellevend

Weloverwogen

Welvarend

Welvoeglijk

Welwillendheid

Wijs

IJverig

IJzig

Zacht

Zachtmoedig

Zakelijk

Zeker

Zelfbepalend

Zelfbeheersing

Zelfbehoudend

Zelfbewust

Zelfcontrole

Zelfontwikkeld

Zelfrealisatie

Zelfredzaam

Zelfstandig

Zelfverzekerd

Zelf zorgend

Zingevend

Zoet

Zorgeloos

Zorgvuldig

Zorgzaam

Zuinig

Zwierig

bottom of page